Noticias

 

 3

Els i les alumnes de l’assignatura de Tecnologia de 2ESO duen a terme un projecte per avaluació mitjançant la metodologia del treball cooperatiu, rubriques, estàndards d’aprenentatge, etc. Amb cada projecte es troben amb situacions on han de resoldre els diferents problemes i dur a terme les diferents passes que se’ls proposa sempre amb una certa independència a l’hora de prendre decisions i així que vegin les repercussions i els resultats de les seves decisions.